Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden.

Algemene verkoopsvoorwaarden bij online verkopen:

Bestellingen 

De makkelijkste manier van bestellen is via het bestelsysteem van onze webwinkel. U kunt ook uw bestelling per e-mail of fax aan ons doorgeven (vergeet dan niet uw naam en adres te vermelden). 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst.Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de dokumenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

Prijzen op onze sites zijn niet bindend.

Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

De eventueel vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

Bij eventuele levering van de goederen worden deze vervoerd op kosten en risico van de koper.

Klachten betreffende de afgehaalde/geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 14 dagen na afhaling/levering.

Aankoop zijn contant betaalbaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen.Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de aankoper.Hij dient hiermee rekening te houden bij zijn betalingen.Betalingen dienen te gebeuren in euro's

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.

"Elke niet betaalde factuur wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een conventionele intrest van 12 % per jaar. 

Tevens wordt elke niet-betaalde factuur vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekstelling verhoogd met een conventionele schadeloosstelling ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 EURO. 

Al onze overeenkomsten zijn onderworpen aan onze algemene voorwaarden en worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd." 

 

© 2017 - 2024 Lederhandel Berten Seijnhaeve bvba | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel